Komisia rozhodcov
MI-KR-2018/2019-0103
Žiadosť o nedelegovanie
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2018/2019-0103
Dátum zaevidovania: 29.01.2019 14:43
Dátum vyriešenia: 29.01.2019 14:43
Stav: Vyriešené