Komisia rozhodcov
MI-KR-2018/2019-0102
Úhrada náležitostí delegovaných osôb
IV.L d U19 - 9.k. z 13.10.2018: Iňačovce - Lastomír (za stretnutie neodohrané v pôvodnom termíne); rozh. M. Tomči - 12,00 €.
Rozhodnutie: MI-KR-2018/2019-0102
Klub: OFK Lastomír
Dátum zaevidovania: 14.11.2018 13:27
Dátum vyriešenia: 14.11.2018 13:27
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
12 EUR 14.11.2018 13:27