Komisia rozhodcov
MI-KR-2018/2019-0101
Vzhliadnutie videozáznamu
Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 7.11.2018 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a) Zempl. Široká (zo stretn. 13.k. VI.L m Zempl. Široká - Krásnovce z 28.10.2018; bez opatrení. KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Rozhodnutie: MI-KR-2018/2019-0101
Dátum zaevidovania: 08.11.2018 11:08
Dátum vyriešenia: 08.11.2018 11:09
Stav: Vyriešené