Komisia rozhodcov
MI-KR-2018/2019-0100
Vzhliadnutie videozáznamu
Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 31.10.2018 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a) Poruba p/V (zo stretn. 13.k. VI.L m Poruba p/V - Trhovište z 28.10.2018; bez opatrení. KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Rozhodnutie: MI-KR-2018/2019-0100
Dátum zaevidovania: 05.11.2018 09:52
Dátum vyriešenia: 05.11.2018 09:53
Stav: Vyriešené