Komisia rozhodcov
MI-KR-2018/2019-0019
Žiadosť o zrušenie delegácie
KR uvedenú žiadosť neakceptuje, z dôvodu neskorého podania v ISSF.
Rozhodnutie: MI-KR-2018/2019-0019
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 11:37
Dátum vyriešenia: 09.08.2018 11:37
Stav: Vyriešené