Komisia rozhodcov
MI-KR-2018/2019-0018
Žiadosť klubu o vetovanie R a D
KR ju obdŕžala dňa 8.8.2018 od FK Bracovce, ktoré vzala na vedomie. Poplatok za žiadosť 7 € pre FK Bracovce.
Rozhodnutie: MI-KR-2018/2019-0018
Klub: OŠK Svornosť Bracovce
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 11:35
Dátum vyriešenia: 09.08.2018 11:35
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
7 EUR 09.08.2018 11:35