Komisia rozhodcov
MI-KR-2018/2019-0017
Vyžiadanie videozáznamu
Vyžiadaný videozáznam bol na KR doručený do 9.8.2018.
Rozhodnutie: MI-KR-2018/2019-0017
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 11:34
Dátum vyriešenia: 09.08.2018 11:34
Stav: Vyriešené