Komisia rozhodcov
MI-KR-2018/2019-0016
Vyžiadanie videozáznamu
Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 9.8.2018 nedostala od týchto FO a FK: Pavlovce n/U B (zo stretn. 1.k. VII.LV m Pavlovce n/U B - Iňačovce z 5.8.2018). Do pozornosti DK (100 € - KR: NvVZ - m - 5.8.2018).
Rozhodnutie: MI-KR-2018/2019-0016
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 11:29
Dátum vyriešenia: 09.08.2018 11:32
Stav: Vyriešené