Komisia rozhodcov
MI-KR-2017/2018-0053
pochvala na výkon R
KR uvedenú pochvalu vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2017/2018-0053
Klub: OŠK Krišovská Liesková
Dátum zaevidovania: 01.11.2017 12:12
Dátum vyriešenia: 01.11.2017 12:12
Stav: Vyriešené