Komisia rozhodcov
MI-KR-2017/2018-0052
pochvala na výkon R
KR uvedenú pochvalu vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2017/2018-0052
Klub: TJ Bánovce nad Ondavou
Dátum zaevidovania: 01.11.2017 12:11
Dátum vyriešenia: 01.11.2017 12:11
Stav: Vyriešené