Komisia rozhodcov
MI-KR-2017/2018-0051
pochvala na výkon R
KR uvedenú pochvalu vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2017/2018-0051
Klub: TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom
Dátum zaevidovania: 01.11.2017 12:10
Dátum vyriešenia: 01.11.2017 12:10
Stav: Vyriešené