Komisia rozhodcov
MI-KR-2017/2018-0050
pochvala na výkon R
KR uvedenú pochvalu vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2017/2018-0050
Klub: TJ Družstevník Oborín
Dátum zaevidovania: 01.11.2017 12:09
Dátum vyriešenia: 01.11.2017 12:09
Stav: Vyriešené