Komisia rozhodcov
Členovia
Ján Mano
Ján Špivák
Vladimír Lisák
Anton Stretavský
Maroš Kurtak
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-KR-2018/2019-0102Úhrada náležitostí delegovaných osôb
MI-KR-2018/2019-0101Vzhliadnutie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0100Vzhliadnutie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0099Vzhliadnutie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0098Žiadosť o zrušenie delegácie
MI-KR-2018/2019-0097Žiadosť o zrušenie delegácie
MI-KR-2018/2019-0096Žiadosť o doručenie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0095Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0094Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0093Žiadosť o zrušenie delegácie
MI-KR-2018/2019-0092Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0091Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0090Žiadosť klubu o zmenu obsadeného R
MI-KR-2018/2019-0089Žiadosť o zrušenie delegácie
MI-KR-2018/2019-0088Vyžiadanie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0087Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0086Vyžiadanie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0085Vyžiadanie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0084Sťažnosť na výkon R
MI-KR-2018/2019-0082Sťažnosť na výkon R
MI-KR-2018/2019-0081Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0080Pochvala na výkon R
MI-KR-2018/2019-0079Pochvala na výkon R
MI-KR-2018/2019-0078Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0077Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0076Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0074Pochvala na výkon R
MI-KR-2018/2019-0073Žiadosť o doručenie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0072Pochvala na výkon R
MI-KR-2018/2019-0071Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0070Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
MI-KR-2018/2019-0069Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0068Pochvala na výkon R
MI-KR-2018/2019-0067Pochvala na výkon R
MI-KR-2018/2019-0066Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0065Žiadosť o doručenie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0064Pochvala na výkon R
MI-KR-2018/2019-0063Sťažnosť na výkon R
MI-KR-2018/2019-0062Žiadosť o doručenie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0061Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0060Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0059Neprístojnosti po stretnutí
MI-KR-2018/2019-0058Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0057Žiadosť o zmenu delegovaného R
MI-KR-2018/2019-0056Pochvala na výkon R
MI-KR-2018/2019-0055Pochvala na výkon R
MI-KR-2018/2019-0054Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0053Žiadosť o nedelegovanie