Komisia rozhodcov
Členovia
Ján Mano
Ján Špivák
Vladimír Lisák
Anton Stretavský
Maroš Kurtak
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-KR-2018/2019-0128Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0127Žiadosť o delegovanie
MI-KR-2018/2019-0126Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0125Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0124Žiadosť o zrušenie delegácie
MI-KR-2018/2019-0123Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0122Vzhliadnutie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0121Vzhliadnutie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0120Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0119Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0118Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0117Pochvala na výkon R
MI-KR-2018/2019-0116Vzhliadnutie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0115Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0114Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0113Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0112Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0111Ospravedlnenie z neúčasti na náhradnom seminári R
MI-KR-2018/2019-0110Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0109Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0108Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0107Žiadosť o delegovanie ako AR
MI-KR-2018/2019-0106Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0105Ospravedlnenie z neúčasti na seminári R
MI-KR-2018/2019-0104Ospravedlnenie z neúčasti na seminári R
MI-KR-2018/2019-0103Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0102Úhrada náležitostí delegovaných osôb
MI-KR-2018/2019-0101Vzhliadnutie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0100Vzhliadnutie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0099Vzhliadnutie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0098Žiadosť o zrušenie delegácie
MI-KR-2018/2019-0097Žiadosť o zrušenie delegácie
MI-KR-2018/2019-0096Žiadosť o doručenie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0095Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0094Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0093Žiadosť o zrušenie delegácie
MI-KR-2018/2019-0092Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0091Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0090Žiadosť klubu o zmenu obsadeného R
MI-KR-2018/2019-0089Žiadosť o zrušenie delegácie
MI-KR-2018/2019-0088Vyžiadanie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0087Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0086Vyžiadanie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0085Vyžiadanie videozáznamu
MI-KR-2018/2019-0084Sťažnosť na výkon R
MI-KR-2018/2019-0082Sťažnosť na výkon R
MI-KR-2018/2019-0081Žiadosť o nedelegovanie
MI-KR-2018/2019-0080Pochvala na výkon R
MI-KR-2018/2019-0079Pochvala na výkon R