Disciplinárna komisia
MI-DK-2018/2019-0095
Predčasne ukončené stretnutie
DK na základe podnetu ŠTK z ÚS ObFZ 2018/2019 č. 16 udeľuje PP za predčasne ukončené stretnutie - pokles hráčov pod 7 podľa RS družstvám: VIII.L m 11.k. Sobrance B - Moravany z 14.10.2018: Moravany - 50€.
Rozhodnutie: MI-DK-2018/2019-0095
Dátum zaevidovania: 18.10.2018 10:02
Dátum vyriešenia: 18.10.2018 10:03
Stav: Vyriešené
POKUTY