Disciplinárna komisia
MI-DK-2018/2019-0094
DS po ČK (čl. 48/1b,2a)
Dávid Belavý, 1249127, TJ Jastrabie pri Mich., 10.- eur, DK podľa DP čl. 48/1b, 2a za HNS, v majstr. stretnutí, urážka R - hlasito zakričal "Čo si to nepískal ty chuju jeden", ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 stret. NEPO, od 17.10.2018 do 24.4.2019, s prerušením cez zimnú prestávku
Rozhodnutie: MI-DK-2018/2019-0094
Klub: TJ Jastrabie pri Michalovciach
Dátum zaevidovania: 17.10.2018 18:09
Dátum vyriešenia: 17.10.2018 18:12
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
DS po ČK (čl. 48/b,2a) za HNS, v majstr. stretnutí, urážka R-hlasito zakričal "Čo si to nepískal ty chuju jeden" 10 EUR 17.10.2018 18:12