Disciplinárna komisia
MI-DK-2018/2019-0005
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
DK na základe podnetu ŠTK z ÚS ObFZ 2018/2019 č. 6 udeľuje PP za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu podľa RS družstvám: - VII. LV m 1.k. z 5.8.2018 Kusín - Podhoroď (1) - Kusín - 4€ - VII. LV m 1.k. z 5.8.2018 Rus. Hrabovec - Zalužice B (1) - Rus. Hrabovec - 7€
Rozhodnutie: MI-DK-2018/2019-0005
Dátum zaevidovania: 10.08.2018 11:41
Dátum vyriešenia: 23.08.2018 12:45
Stav: Vyriešené
POKUTY