Disciplinárna komisia
MI-DK-2018/2019-0004
Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu
Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 9.8.2018 nedostala od týchto FO a FK: Pavlovce n/U B (zo stretn. 1.k. VII.LV m Pavlovce n/U B - Iňačovce z 5.8.2018). Do pozornosti DK (100 € - KR: NvVZ - m - 5.8.2018).
Rozhodnutie: MI-DK-2018/2019-0004
Klub: OŠK Pavlovce nad Uhom
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 11:40
Dátum vyriešenia: 09.08.2018 11:42
Stav: Vyriešené
POKUTY