Disciplinárna komisia
MI-DK-2017/2018-0145
Štart hráča v stretnutí s neuhradeným čl. poplatkom
Z ÚS ObFZ 2017/2018 č. 18 z 01.11.2017 - zo Správ ŠTK: V stretnutí 13.k. VI.L m Vojany - Palín 2:3 z 29.10.2017 sa vyhotovoval papierový zápis o stretnutí. V zápise bol ako náhradník v družstve Do uvedený s č. 11 - Ádi Alexander, ktorý do stretnutia nastúpil v 45´ namiesto zraneného hráča č. 16 - Dako Ladislav. Nastupujúci hráč nemal uhradený členský poplatok, čo R zistil až po stretnutí pri spracovávaní zápisu v ISSF.
Rozhodnutie: MI-DK-2017/2018-0145
Klub: OFK Vojany
Dátum zaevidovania: 06.11.2017 15:15
Dátum vyriešenia: 06.11.2017 15:16
Stav: Vyriešené
POKUTY