Disciplinárna komisia
Členovia
Lukáš Ondráček
Miloš Fedák
Ján Šimko
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-DK-2018/2019-0117DS - HNS (čl.48/1c, 2b)
MI-DK-2018/2019-0116DS - HNS (čl.48/1b, 2a)
MI-DK-2018/2019-0115Príslušnosť DK (čl.67,68)
MI-DK-2018/2019-0114Zmena DS - žiadosť (čl. 41/1,2)
MI-DK-2018/2019-0113Zmena DS - žiadosť (čl. 41/1,2)
MI-DK-2018/2019-0112Podanie nespĺňa DP, čl. 41/1
MI-DK-2018/2019-0111DS - ČK po 2. ŽK (čl. 37/3)
MI-DK-2018/2019-0110Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2018/2019-0109Pozastavenie výkonu športu (DP čl. 17/1)
MI-DK-2018/2019-0108Zmena DS - žiadosť
MI-DK-2018/2019-0107Zmena DS - žiadosť
MI-DK-2018/2019-0106DS po 5. ŽK (čl. 37/5a)
MI-DK-2018/2019-0105DS po 5. ŽK (čl. 37/5a)
MI-DK-2018/2019-0104DS po ČK (čl. 46/1a, 2)
MI-DK-2018/2019-0103DS po ČK (čl. 46/1a, 2)
MI-DK-2018/2019-0102DS po ČK (čl. 46/1a, 2)
MI-DK-2018/2019-0101DS po ČK (čl. 48/1b, 2a)
MI-DK-2018/2019-0100Nedostavenie sa na zasadnutie po predvolaní
MI-DK-2018/2019-0099Zmena DS - žiadosť
MI-DK-2018/2019-0098Disc. sankcia po 5. ŽK
MI-DK-2018/2019-0097Odhlásenie družstva zo súťaže
MI-DK-2018/2019-0095Predčasne ukončené stretnutie
MI-DK-2018/2019-0094DS po ČK (čl. 48/1b,2a)
MI-DK-2018/2019-0093DS po ČK (čl. 45/1,2a)
MI-DK-2018/2019-0092Zmena DS (čl. 41/1,2)
MI-DK-2018/2019-0091Nedostatky v elektr. zápise o stretnutí v ISSF
MI-DK-2018/2019-0090Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2018/2019-0089DP - Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2018/2019-0088Zmena DS (čl. 41/1,2)
MI-DK-2018/2019-0086Neopravnený štart hráčov
MI-DK-2018/2019-0085DS - ČK po 2. ŽK (čl. 37/3)
MI-DK-2018/2019-0084DS po ČK (čl. 45/1,2a)
MI-DK-2018/2019-0083DS po ČK (čl. 48/čl.1b,2a)
MI-DK-2018/2019-0082DS po ČK a inzultácií (čl. 49 - inzultácia)
MI-DK-2018/2019-0081Zmena DS (čl. 41/1,2)
MI-DK-2018/2019-0080Zmena DS (čl. 41/1,2)
MI-DK-2018/2019-0079Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2018/2019-0078Nedostavenie sa na zasadnutie po predvolaní
MI-DK-2018/2019-0077Podnet od R stretnutia
MI-DK-2018/2019-0076Odvolanie FK Beša voči DS(autoremedura)
MI-DK-2018/2019-0075Podanie nespĺňa DP čl. 41/1
MI-DK-2018/2019-0074Sťažnosť TJ ŠM Jovsa
MI-DK-2018/2019-0073Nedostatočná US
MI-DK-2018/2019-0072DP - Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2018/2019-0071Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2018/2019-0070DS - upozornenie (čl. 10)
MI-DK-2018/2019-0069DS - pozastavenie výkonu športu (čl. 17)
MI-DK-2018/2019-0068DS - ČK po 2. ŽK (čl. 37)