Disciplinárna komisia
Členovia
Lukáš Ondráček
Miloš Fedák
Ján Šimko
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-DK-2018/2019-0095Predčasne ukončené stretnutie
MI-DK-2018/2019-0094DS po ČK (čl. 48/1b,2a)
MI-DK-2018/2019-0093DS po ČK (čl. 45/1,2a)
MI-DK-2018/2019-0092Zmena DS (čl. 41/1,2)
MI-DK-2018/2019-0091Nedostatky v elektr. zápise o stretnutí v ISSF
MI-DK-2018/2019-0090Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2018/2019-0089DP - Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2018/2019-0088Zmena DS (čl. 41/1,2)
MI-DK-2018/2019-0086Neopravnený štart hráčov
MI-DK-2018/2019-0085DS - ČK po 2. ŽK (čl. 37/3)
MI-DK-2018/2019-0084DS po ČK (čl. 45/1,2a)
MI-DK-2018/2019-0083DS po ČK (čl. 48/čl.1b,2a)
MI-DK-2018/2019-0082DS po ČK a inzultácií (čl. 49 - inzultácia)
MI-DK-2018/2019-0081Zmena DS (čl. 41/1,2)
MI-DK-2018/2019-0080Zmena DS (čl. 41/1,2)
MI-DK-2018/2019-0079Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2018/2019-0078Nedostavenie sa na zasadnutie po predvolaní
MI-DK-2018/2019-0077Podnet od R stretnutia
MI-DK-2018/2019-0076Odvolanie FK Beša voči DS(autoremedura)
MI-DK-2018/2019-0075Podanie nespĺňa DP čl. 41/1
MI-DK-2018/2019-0074Sťažnosť TJ ŠM Jovsa
MI-DK-2018/2019-0073Nedostatočná US
MI-DK-2018/2019-0072DP - Nenastúpenie na stretnutie
MI-DK-2018/2019-0071Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2018/2019-0070DS - upozornenie (čl. 10)
MI-DK-2018/2019-0069DS - pozastavenie výkonu športu (čl. 17)
MI-DK-2018/2019-0068DS - ČK po 2. ŽK (čl. 37)
MI-DK-2018/2019-0067DS po ČK (čl. 49)
MI-DK-2018/2019-0066DS po ČK (čl. 49)
MI-DK-2018/2019-0065DS - ČK po 2. ŽK (čl. 37)
MI-DK-2018/2019-0064DS - ČK po 2. ŽK (čl. 37)
MI-DK-2018/2019-0063DS - ČK po 2. ŽK (čl. 37)
MI-DK-2018/2019-0062DS po ČK (čl. 48)
MI-DK-2018/2019-0061Nedostavenie sa na zasadnutie po predvolaní
MI-DK-2018/2019-0060Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2018/2019-0059Zastavenie činnosti po ČK
MI-DK-2018/2019-0058Žiadosť o odpustenie trestu
MI-DK-2018/2019-0057DS po ČK (čl. 45)
MI-DK-2018/2019-0056DS po ČK (čl. 45)
MI-DK-2018/2019-0055DS za vykázanie z lavičky náhradníkov (čl.48)
MI-DK-2018/2019-0054DS po ČK (čl. 45)
MI-DK-2018/2019-0053DS po ČK, čl. 45
MI-DK-2018/2019-0052DS, čl. 16/1, 57/1a, 2
MI-DK-2018/2019-0051HNS voči deleg. osobe čl.48
MI-DK-2018/2019-0050Neskorý začiatok stretnutia
MI-DK-2018/2019-0049Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
MI-DK-2018/2019-0048Nedostavenie sa na zasadnutie po predvolaní
MI-DK-2018/2019-0047Zmena DS (čl. 41/1,2)