Športovo-technická komisia
MI-STK-2018/2019-0021
Žiadosť o zmenu miesta stretnutia
Močarany: žiadosť o odohratie domácich stretnutí súťaže -IV.L U19 v sezóne 2018/2019 na ihrisku v Zalužiciach (zlúčenie družstiev s OŠK Zalužice). ŠTK súhlasi so žiadosťou nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia -IV.L U19 Močarany v sezóne 2018/2019 na ihrisku v Zalužiciach. Poplatok do ZF za žiadosť 17 € pre Tj Sokol Močarany
Rozhodnutie: MI-STK-2018/2019-0021
Klub: TJ Sokol Močarany
Dátum zaevidovania: 10.08.2018 06:32
Dátum vyriešenia: 10.08.2018 06:33
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
17 EUR 10.08.2018 06:33