Športovo-technická komisia
MI-STK-2018/2019-0005
Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia
Veľké Kapušany - dňa 9.7.2018 v ISSF, k zmene termínov stretnutí III.L ž U-15 a III.L mž U-13. ŠTK na základe toho nariadila v SR 2018/2019 domáce stretnutia družstva III.L ž U-15 odohrať v So o 11:30 h a stretnutia družstva III.L mž U-13 odohrať v So o 10.00 h (poplatok za žiadosť sa nevyžaduje).
Rozhodnutie: MI-STK-2018/2019-0005
Klub: MFK Veľké Kapušany
Dátum zaevidovania: 12.07.2018 11:01
Dátum vyriešenia: 12.07.2018 11:01
Stav: Vyriešené