Športovo-technická komisia
MI-STK-2018/2019-0004
Súťažný vklad do súťaží M-ObFZ 2018/2019
Súťažný vklad klubu za jednotlivé družstvá klubu prihlásené do súťaží "Majstrovstiev ObFZ Michalovce" v sezóne 2018/2019 podľa platného rozhodnutia: - za 1 družstvo - mužov - 80 €. Doplatok 25% zo súť. vkladu za nepodanie prihlášky družstva do súťaže do stanoveného termínu: - za 1 družstvo - mužov - 20 €.
Rozhodnutie: MI-STK-2018/2019-0004
Klub: OŠK Koromľa
Dátum zaevidovania: 08.07.2018 10:39
Dátum vyriešenia: 08.07.2018 10:43
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Súťažný vklad - muži 80 EUR 08.07.2018 10:40
Doplatok 25% súťažného vkladu 20 EUR 08.07.2018 10:41