Športovo-technická komisia
MI-STK-2018/2019-0003
Súťažný vklad do súťaží M-ObFZ 2018/2019
Súťažný vklad klubu za jednotlivé družstvá klubu prihlásené do súťaží "Majstrovstiev ObFZ Michalovce" v sezóne 2018/2019 podľa platného rozhodnutia: - za 1 družstvo - žiakov U15 - 30 €. Doplatok 25% zo súť. vkladu za nepodanie prihlášky družstva do súťaže do stanoveného termínu: - za 1 družstvo - žiakov U15 - 7,50 €.
Rozhodnutie: MI-STK-2018/2019-0003
Klub: AFK Topoľany
Dátum zaevidovania: 04.07.2018 13:24
Dátum vyriešenia: 04.07.2018 13:27
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Súťažný vklad - žiaci U15 30 EUR 04.07.2018 13:25
Doplatok 25% zo súť. vkladu 7.5 EUR 04.07.2018 13:25