Športovo-technická komisia
MI-STK-2018/2019-0002
Súťažný vklad do súťaží M-ObFZ 2018/2019
Súťažný vklad klubu za jednotlivé družstvá klubu prihlásené do súťaží "Majstrovstiev ObFZ Michalovce" v sezóne 2018/2019 podľa platného rozhodnutia: - za 1 družstvo - mužov - 80 €. Doplatok 25% zo súť. vkladu za nepodanie prihlášky družstva do súťaže do stanoveného termínu: - za 1 družstvo - mužov - 20 €.
Rozhodnutie: MI-STK-2018/2019-0002
Klub: OFK Horňa
Dátum zaevidovania: 03.07.2018 14:33
Dátum vyriešenia: 03.07.2018 14:35
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Súťažný vklad - muži 80 EUR 03.07.2018 14:34
Doplatok 25% zo súť. vkladu 20 EUR 03.07.2018 14:34