Matričná komisia
MI-MK-2017/2018-0001
Vybavovanie matričných úkonov cez víkendy
Zempl. Široká - Vojtech Bursík - 12.08.2017 – 2 € Žbince - Adrián Fogoš - 19.12.2017 - 5 € Pozdišovce - Lukáš Šoltinský - 19.12.2017 - 5 €
Rozhodnutie: MI-MK-2017/2018-0001
Klub: OŠK Družstevník Zemplínska Široká
Dátum zaevidovania: 31.08.2017 18:55
Dátum vyriešenia: 31.08.2017 18:56
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2 EUR 31.08.2017 18:55
5 EUR 31.08.2017 18:56
5 EUR 31.08.2017 18:56