Matričná komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-MK-2018/2019-0034Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0033Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0032Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0031Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0030Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0029Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0028Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0027Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0026Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0025Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0024Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0023Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0022Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0021Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0020Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0019Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0018Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0017Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0016Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0015Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0014Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0013Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0012Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0011Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0010Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0009Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0008Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0007Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0006Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0005Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0004Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0003Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0002Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
MI-MK-2018/2019-0001Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky