Komisia mládeže
Členovia
Peter Danko
Ladislav Kaplár
Tajomníci