Komisia delegátov
MI-KD-2018/2019-0002
Žiadosť o nedelegovanie
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KD-2018/2019-0002
Dátum zaevidovania: 13.08.2018 09:26
Dátum vyriešenia: 13.08.2018 09:26
Stav: Vyriešené