Komisia delegátov
MI-KD-2018/2019-0001
Žiadosť o nedelegovanie
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KD-2018/2019-0001
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 09:17
Dátum vyriešenia: 09.08.2018 09:17
Stav: Vyriešené