Odvolacia komisia
MI-OK-2018/2019-0003
Odpočet 3 bodov
OK potvrdzuje rozhodnutie ŠTK v zmysle US 2018/2019 č.9 z 30.08.2018 v plnom znení. Odôvodnenie: ŠTK postupovala v zmysle SP a RS ObFZ MI , ďalším uvedeným FK : "DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila, dňa 15.08.2018:Budkovce, Veľ. Slemence, Vyš. Remety(všetkým od 14.08.2018 bez ďalšieho postihu); -dňa 16.08.2018:Veľ. Revištia(od 14.08.2018 bez ďalšieho postihu)."
Rozhodnutie: MI-OK-2018/2019-0003
Klub: OcŠK Pozdišovce
Dátum zaevidovania: 11.09.2018 10:53
Dátum vyriešenia: 11.09.2018 10:55
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
50 EUR 11.09.2018 10:54