Odvolacia komisia
MI-OK-2018/2019-0002
Nenastúpenie na stretnutie, pokuta.
OK potvrdzuje rozhodnutie ŠTK v zmysle US č. MI-STK-2018/2019-046 v plnom znení a nariaďuje FK Rusky HRABOVEC – dospelí 7.liga východ, zaplatenie pokuty 200 EUR v termíne do 14.9.2018. Dôvod rozhodnutia OK: Neadekvátne ospravedlnenie sa hráčov .
Rozhodnutie: MI-OK-2018/2019-0002
Dátum zaevidovania: 11.09.2018 10:24
Dátum vyriešenia: 11.09.2018 10:43
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
50 EUR 11.09.2018 10:32