Odvolacia komisia
MI-OK-2018/2019-0001
Odvoalnie voči výške trestu hráča
OK ObFZ Michalovce súhlasí s opravným prostriedkom , pri ktorom DK ObFZ samá zmenila svoje pôvodné rozhodnutie pri odvolaní OŠK Budkovce v zmysle uznesenia ( viď nižšie). Bez ďalšieho riešenia OK. UZNESENIE : MI-DK-2018/2019-0012 ODVOLANIE - autoremedúra Dk berie na vedomie odvolanie OŠK Budkovce voči uzneseniu DK č.u. MI-DK-2018/2019-0007, ktorým udelila podľa čl. 49 2/b DP DS 4 mesiace NEPO hráčovi Jánovi Hutajovi (1231575). Na základe stanoviska KR a po zhliadnutí videozáznamu zo zápasu OŠK Budkovce c/a Tj Vyšné Remety, usúdila, že nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty na základe zápisu zo stretnutia podľa čl.49/1,b (udretie súpera do tváre v prerušenej hre) a podľa čl. 84/4,7 DP plne VYHOVUJE ODVOLANIU. Mení svoje predchádzajúce rozhodnutie a ukladá novú DS pre menovaného hráča - 2 súťažné stretnutia NEPO podľa 49 2/a DP od 15.8.2018. Rozhodnutie: MI-DK-2018/2019-0012 Klub: OŠK Budkovce Dátum zaevidovania: 15.08.2018 21:49 Dátum vyriešenia: 15.08.2018 21:49 Stav: Vyriešené
Rozhodnutie: MI-OK-2018/2019-0001
Klub: OŠK Budkovce
Dátum zaevidovania: 16.08.2018 14:28
Dátum vyriešenia: 16.08.2018 14:33
Stav: Vyriešené