Odvolacia komisia
MI-OK-2017/2018-0002
Pokuta DK
OK po prerokovaní predložených dokladov potvrdzuje rozhodnutie v uznesení (DK ObFZ MI –DK 2017/2018-066 zo dňa 20.9.2017 v plnom znení, za vzniknuté neprístojnosti počas stretnutia a po ukončení stretnutia mimo hracej plochy bez prítomností hlavného usporiadateľa a za nedostatočnú usporiadateľskú činnosť .
Rozhodnutie: MI-OK-2017/2018-0002
Klub: TJ Vyšné Remety
Dátum zaevidovania: 17.10.2017 10:53
Dátum vyriešenia: 17.10.2017 10:55
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Odvolanie voči rozhodnutiu DK ObFZ MI 30 EUR 17.10.2017 10:55