Odvolacia komisia
MI-OK-2017/2018-0001
Pokuta od ŠTK
Vzhľadom k tomu , že Súťažný poriadok SFZ (28.6.2017) určuje zmenu termínu stretnutia v článku 36 Zmena termínu stretnutia na základe dohody v bode 2. TJ Rusky Hrabovec nevyužil možnosť odohrať stretnutie v inom termíne ( chýbala dohoda klubov uzatvorená podľa podmienok uvedených v rozpise súťaže). OK po prerokovaní predložených dokladov potvrdzuje rozhodnutie v uznesení ( US ObFZ 2017/2018 č.12) DK v plnom znení.
Rozhodnutie: MI-OK-2017/2018-0001
Klub: TJ Družstevník Ruský Hrabovec
Dátum zaevidovania: 17.10.2017 09:47
Dátum vyriešenia: 17.10.2017 11:34
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
30 EUR 17.10.2017 11:34