Odvolacia komisia
Členovia
Jozef Varga
Marcel Behún
Tajomníci
Rozhodnutia
MI-OK-2018/2019-0004Vyška trestu DK ObFZ pre hráča TJ Beša
MI-OK-2018/2019-0003Odpočet 3 bodov
MI-OK-2018/2019-0002Nenastúpenie na stretnutie, pokuta.
MI-OK-2018/2019-0001Odvoalnie voči výške trestu hráča