Komisia rozhodcov
MI-KR-2017/2018-0039
Pochvala na výkon R
KR uvedenú pochvalu vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2017/2018-0039
Klub: OFK Hatalov
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 11:21
Dátum vyriešenia: 12.10.2017 11:21
Stav: Vyriešené