Komisia rozhodcov
MI-KR-2017/2018-0038
žiadosť o zmenu delegovaného R
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2017/2018-0038
Klub: FK Družstevník Iňačovce
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 11:19
Dátum vyriešenia: 12.10.2017 11:20
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
poplatok za žiadosť o zmenu delegovaného R. 17 EUR 12.10.2017 11:20