Komisia rozhodcov
MI-KR-2017/2018-0037
žiadosť o zrušenie obsadenia
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2017/2018-0037
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 11:18
Dátum vyriešenia: 12.10.2017 11:18
Stav: Vyriešené