Komisia rozhodcov
MI-KR-2017/2018-0036
sťažnosť na výkon R
KR uvedenú sťažnosť vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2017/2018-0036
Klub: TJ Veľké Revištia
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 11:17
Dátum vyriešenia: 12.10.2017 11:17
Stav: Vyriešené