Komisia rozhodcov
MI-KR-2017/2018-0021
žiadosť o zrušenie obsadenia
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2017/2018-0021
Dátum zaevidovania: 13.09.2017 10:50
Dátum vyriešenia: 13.09.2017 10:50
Stav: Vyriešené