Komisia rozhodcov
MI-KR-2017/2018-0020
oznámenie o záujme stať sa R
KR uvedené oznámenie vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2017/2018-0020
Klub: TJ Pusté Čemerné
Dátum zaevidovania: 12.09.2017 15:19
Dátum vyriešenia: 12.09.2017 15:19
Stav: Vyriešené