Komisia rozhodcov
MI-KR-2017/2018-0019
oznámenie o neprístojnostiach na stretnutí
KR uvedené oznámenie vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2017/2018-0019
Klub: ŠK AGRO Palín
Dátum zaevidovania: 12.09.2017 15:15
Dátum vyriešenia: 12.09.2017 15:15
Stav: Vyriešené