Komisia rozhodcov
MI-KR-2017/2018-0018
žiadosť o nedelegovanie
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie a trvá na svojom rozhodnutí zverejnenom v ÚS č. 10.
Rozhodnutie: MI-KR-2017/2018-0018
Dátum zaevidovania: 12.09.2017 15:14
Dátum vyriešenia: 12.09.2017 15:14
Stav: Vyriešené