Komisia rozhodcov
MI-KR-2017/2018-0005
žiadosť o nedelegovanie
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2017/2018-0005
Dátum zaevidovania: 07.08.2017 15:08
Dátum vyriešenia: 07.08.2017 15:08
Stav: Vyriešené