Komisia rozhodcov
MI-KR-2017/2018-0004
žiadosť o nedelegovanie
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie
Rozhodnutie: MI-KR-2017/2018-0004
Dátum zaevidovania: 07.08.2017 15:07
Dátum vyriešenia: 07.08.2017 15:07
Stav: Vyriešené