Komisia rozhodcov
MI-KR-2017/2018-0003
žiadosť o nedelegovanie
KR uvedenú žiadosť berie na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2017/2018-0003
Dátum zaevidovania: 03.08.2017 09:19
Dátum vyriešenia: 03.08.2017 09:20
Stav: Vyriešené