Komisia rozhodcov
MI-KR-2017/2018-0002
žiadosť o nedelegovanie
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2017/2018-0002
Dátum zaevidovania: 01.08.2017 15:24
Dátum vyriešenia: 01.08.2017 15:24
Stav: Vyriešené