Komisia rozhodcov
MI-KR-2016/2017-0041
žiadosť o zmenu delegovaného R
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie a bude sa ňou zaoberať na svojom zasadnutí dňa 14.6.2017.
Rozhodnutie: MI-KR-2016/2017-0041
Klub: OFK ÚBREŽ
Dátum zaevidovania: 14.06.2017 11:57
Dátum vyriešenia: 14.06.2017 11:58
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
poplatok za žiadosť o zmenu obsadeného R. 17 EUR 14.06.2017 11:58