Komisia rozhodcov
MI-KR-2016/2017-0040
Pochvala na výkon R
KR uvedenú pochvalu vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2016/2017-0040
Klub: TJ Bánovce nad Ondavou
Dátum zaevidovania: 13.06.2017 12:54
Dátum vyriešenia: 13.06.2017 12:54
Stav: Vyriešené