Komisia rozhodcov
MI-KR-2016/2017-0039
žiadosť o nedelegovanie
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2016/2017-0039
Dátum zaevidovania: 13.06.2017 12:52
Dátum vyriešenia: 13.06.2017 12:52
Stav: Vyriešené